Close
title
f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายชาติชาย ช่วงชิง วญร.และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานทางหลวงที่ 16 และหน่วยงานในสังกัด

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. นายชาติชาย ช่วงชิง วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษา กรมทางหลวง และคณะตรวจเยี่ยม เดินทางมายังสำนักงานทางหลวงที่ 16 เพื่อตรวจเยี่ยมให้ขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการกรณีเกิดภัยพิบัติพายุโซนร้อน ปาบึก ในช่วงวันที่ 4 - 5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา >> ในการนี้ นายธีรชัย ชวนะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 นายดนัย เรืองสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 ตำแหน่งที่ 1 นายจิรวัฒน์ ทรงผาสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 ตำแหน่งที่ 2 พร้อมคณะผู้บริหารแขวงทางหลวง และหมวดทางหลวงในสังกัดฯ ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานปัญหา/อุปสรรคในพื้นที่ความรับผิดชอบ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 16 นครศรีธรรมราช