f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ จำนวน 1 งาน 01/12/2566 7,650.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 42 รายการ จำนวน 1 งาน 29/11/2566 78,971.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 16 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ดำเนินการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 (11 เดือน)) 13/11/2566 28,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 41-5098-79-1 รุ่น 120G ยี่ห้อ CATERPILLAR จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2566 9,716.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2566) 06/11/2566 72,365.43 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ จำนวน 1 งาน 19/09/2566 27,260.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ จำนวน 1 งาน 19/09/2566 7,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 41 ตัว, เก้าอี้สำนักงาน 6 ตัว) 2 รายการ จำนวน 1 งาน 13/09/2566 130,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 15-6015-91-2 รุ่น 4LP-480 ยี่ห้อ PANUS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2566 31,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 15-6015-91-2 รุ่น 4LTP-480 ยี่ห้อ PANUS จำนวน 23 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 39,949.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อไส้กรองเพื่อใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 82-6077-02-0 รุ่น PC200-6 ยี่ห้อ KOMATSU จำนวน 5 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 6,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 92-6010-96-7 รุ่น ASTEN COOK 043 ยี่ห้อ ASTEN COOK จำนวน 2 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 30,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ ยานพาหนะหมายเลข 44-9226-13-3 รุ่น VIGO 2.5 E ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 11,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 41 ตัว, เก้าอี้สำนักงาน 6 ตัว) 2 รายการ จำนวน 1 งาน 30/09/2566 0.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,160 รายการ