f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจักร หมายเลข 72-6004-87-0 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 930 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 8,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อล้อยางเครื่องจักร หมายเลข 77-6113-04-2 ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 88,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อไส้กรองเครื่องจักร หมายเลข 82-6108-10-1 ยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZX170W-3 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 8,775.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อไส้กรองเครื่องจักร หมายเลข 72-6004-87-0 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 930 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 6,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ จำนวน 1 งาน 19/05/2563 12,835.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 ราการ จำนวน 1 งาน 19/05/2563 9,630.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ จำนวน 1 งาน 19/05/2563 9,594.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ ยานพาหนะ หมายเลข 44-8039-07-2 ยี่ห้อ CHEVROLET รุ่น COLORADO S-CAB 2.5 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2563 6,315.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 119,718.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักร หมายเลข77-6113-04-2 ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2563 130,878.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ จำนวน 1 งาน 13/05/2563 6,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 17,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่เครื่องจักร หมายเลข 82-6178-18-0 ยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น ROBEX60W-9S จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 11,210.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 16 จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 77-6113-04-2 ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2563 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ 95) 400 ลิตร จำนวน 1 งาน 07/05/2563 7,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 325 รายการ