f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจักร หมายเลข 74-6044-94-7 ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น FK455FRDH1 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ยานพาหนะ หมายเลข 44-9004-11-1 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO 2.5 E จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2563 7,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 16 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6040-94-3 ยี่ห้อ MISUBISHI รุ่น K455FRDH1 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2563 493,684.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 16 จ้างลอกและติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 6 ชิ้น ยานพาหนะ หมายเลข 44-8992-11-1 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO 2.5 E จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/03/2563 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.289+750 - กม.291+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2563 50,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทลุง - นาโหนด ระหว่าง กม.1174+530 - กม.1176+780(SB.) ปริมาณงาน 2.250 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/03/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4246 ตอน เขาวง - หน้าเขา ระหว่าง กม.12+451 - กม.14+641 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2563 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน 1 ระหว่าง กม.1197+450 - กม.1198+000 และ กม.1201+965 - กม.1203+500(NB.) ปริมาณงาน 2.085 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาธง ระหว่าง กม.10+340 - กม.11+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักร หมายเลข 41-5099-79-2 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 120G จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2563 103,446.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารที่ทำการ อาคารสำนักงานทางหลวงที่ 16 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 หลัง 23/03/2563 900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 16 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักร หมายเลข 41-5038-79-0 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 120G จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2563 19,832.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 16 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทำการบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์โดยกระบวนการ PAVEMENT RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ระหว่าง กม.52+700 - กม.60+000 RT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 2.883 กม. 25/03/2563 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 16 จ้างก่อสร้างทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอน โหล๊ะจังกระ - บ้านนา ตอน 1 ระหว่าง กม.37+045 - กม.38+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/03/2563 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 16 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน บางรูป - พระแสง ระหว่าง กม.80+900 - กม.82+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 35,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 269 รายการ