f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
ลงวันที่ 11/11/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวง และสะพาน ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 16 217 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ภาพรวมกรมทางหลวง 219 ดาวน์โหลด
แผนที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 16 54 ดาวน์โหลด
แผนที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อื่นๆ ในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 16 2 ดาวน์โหลด

'