f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
ลงวันที่ 14/05/2567

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างและบูรณะทางหลวง และสะพาน ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงที่ 16 255 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ภาพรวมกรมทางหลวง 243 ดาวน์โหลด
แผนที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 16 80 ดาวน์โหลด
แผนที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่อื่นๆ ในพื้นที่ควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 16 32 ดาวน์โหลด

'