f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล พ.ศ.2566-2570
ลงวันที่ 04/10/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมทางหลวง พ.ศ.2566-2570 37 ดาวน์โหลด
บทสรุปผู้บริหาร แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมทางหลวง พ.ศ.2566-2570 32 ดาวน์โหลด

'