f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ จำนวน 1 งาน 01/12/2566 320/40/3/67 สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 42 รายการ จำนวน 1 งาน 29/11/2566 320/45/1/67 สำนักงานทางหลวงที่ 16
3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ดำเนินการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 (11 เดือน)) 13/11/2566 สทล.16.1/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/03/2566 สทล.16.1/3/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 16
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/03/2566 สทล.16.1/4/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 16
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2566 สทล.16.1/2/2566 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 16
7 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 21/01/2565 สทล.16.1/2/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 16
8 จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) จ.นครศรีธรรมราช ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 21/01/2565 สทล.16.1/1/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 16
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักร หมายเลข 82-6030-94-1 ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SE210 จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 320/30/014/62/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
10 จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 82-6108-10-1 ยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZX170W-3 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2561 320/20/009/62/338 สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 วัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักร ยานพาหนะ หมายเลข 82-6108-10-1 ยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZX170W-3 จำนวน 3 รายการ 31/10/2561 320/30/002/62/333 สำนักงานทางหลวงที่ 16
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ