f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจักร หมายเลข 72-6004-87-0 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 930 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 320/30/63/68/336 สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ซื้อล้อยางเครื่องจักร หมายเลข 77-6113-04-2 ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/05/2563 320/30/63/69/331 สำนักงานทางหลวงที่ 16
3 ซื้อไส้กรองเครื่องจักร หมายเลข 82-6108-10-1 ยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZX170W-3 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 320/30/63/63/333 สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 ซื้อไส้กรองเครื่องจักร หมายเลข 72-6004-87-0 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 930 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 320/30/63/65/333 สำนักงานทางหลวงที่ 16
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ จำนวน 1 งาน 19/05/2563 320/40/44/63 สำนักงานทางหลวงที่ 16
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 ราการ จำนวน 1 งาน 19/05/2563 320/40/46/63 สำนักงานทางหลวงที่ 16
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 รายการ จำนวน 1 งาน 19/05/2563 320/40/45/63 สำนักงานทางหลวงที่ 16
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ ยานพาหนะ หมายเลข 44-8039-07-2 ยี่ห้อ CHEVROLET รุ่น COLORADO S-CAB 2.5 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2563 320/30/63/54/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
9 ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/04/2563 320/85/63/56/401 สำนักงานทางหลวงที่ 16
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักร หมายเลข77-6113-04-2 ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2563 320/30/63/60/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ จำนวน 1 งาน 13/05/2563 320/40/43/63 สำนักงานทางหลวงที่ 16
12 ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 320/85/63/58/401 สำนักงานทางหลวงที่ 16
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่เครื่องจักร หมายเลข 82-6178-18-0 ยี่ห้อ HYUNDAI รุ่น ROBEX60W-9S จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 320/30/63/57/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
14 จ้างซ่อมเครื่องจักร หมายเลข 77-6113-04-2 ยี่ห้อ JCB รุ่น 4CX จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2563 320/20/63/26/338 สำนักงานทางหลวงที่ 16
15 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์ 95) 400 ลิตร จำนวน 1 งาน 07/05/2563 320/35/42/63 สำนักงานทางหลวงที่ 16
แสดง 1 ถึง 15 จาก 311 รายการ