f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจักร หมายเลข 74-6044-94-7 ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น FK455FRDH1 จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 24/03/2563 320/30/63/44/336 สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ยานพาหนะ หมายเลข 44-9004-11-1 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO 2.5 E จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 24/03/2563 320/30/63/42/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
3 จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6040-94-3 ยี่ห้อ MISUBISHI รุ่น K455FRDH1 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2563 27/02/2563 320/20/63/14/338 สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 จ้างลอกและติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 6 ชิ้น ยานพาหนะ หมายเลข 44-8992-11-1 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO 2.5 E จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 11/03/2563 320/20/63/16/338 สำนักงานทางหลวงที่ 16
5 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักร หมายเลข 41-5099-79-2 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 120G จำนวน 49 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2563 19/03/2563 320/30/63/41/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
6 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักร หมายเลข 41-5038-79-0 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 120G จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2563 16/03/2563 320/30/63/40/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ จำนวน 1 งาน 19/03/2563 18/03/2563 320/40/30/63 สำนักงานทางหลวงที่ 16
8 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ ยานพาหนะ หมายเลข 44-8999-11-8 ยี่ห้อ TOYATA รุ่น VIGO 2.5 E จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2563 11/03/2563 320/30/63/36/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักร หมายเลข 82-6160-16-2 ยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZX180LC-5G จำนวน 2 รายการ 17/03/2563 11/03/2563 320/30/63/37/338 สำนักงานทางหลวงที่ 16
10 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ ยานพาหนะ หมายเลข 44-8999-11-8 ยี่ห้อ TOYATA รุ่น VIGO 2.5 E จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2563 11/03/2563 320/30/63/36/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 จ้างลอกและติดฟิล์มกรองแสง จำนวน 6 ชิ้น ยานพาหนะ หมายเลข 44-8992-11-1 ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น VIGO 2.5 E จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2563 11/03/2563 320/20/63/16/338 สำนักงานทางหลวงที่ 16
12 วัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักร หมายเลข 82-6160-16-2 ยี่ห้อ HITACHI รุ่น ZX180LC-5G จำนวน 2 รายการ 13/03/2563 11/03/2563 320/30/63/37/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน 20 รายการ จำนวน 1 งาน 10/03/2563 05/03/2563 320/40/26/63 สำนักงานทางหลวงที่ 16
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน 10 รายการ จำนวน 1 งาน 10/03/2563 05/03/2563 320/40/24/63 สำนักงานทางหลวงที่ 16
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ จำนวน 1 งาน 10/03/2563 05/03/2563 320/40/25/63 สำนักงานทางหลวงที่ 16
แสดง 1 ถึง 15 จาก 242 รายการ