f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 8 รายการ จำนวน 1 งาน 01/12/2566 320/40/3/67 สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 42 รายการ จำนวน 1 งาน 29/11/2566 320/45/1/67 สำนักงานทางหลวงที่ 16
3 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ดำเนินการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2567 (11 เดือน)) 10/11/2566 สทล.16.1/1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 41-5098-79-1 รุ่น 120G ยี่ห้อ CATERPILLAR จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/08/2566 320/30/66/67/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน 19 รายการ จำนวน 1 งาน 19/09/2566 320/40/114/66 สำนักงานทางหลวงที่ 16
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ จำนวน 1 งาน 19/09/2566 320/40/115/66 สำนักงานทางหลวงที่ 16
7 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 41 ตัว, เก้าอี้สำนักงาน 6 ตัว) 2 รายการ จำนวน 1 งาน 13/09/2566 320/20/106/66 สำนักงานทางหลวงที่ 16
8 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 15-6015-91-2 รุ่น 4LP-480 ยี่ห้อ PANUS จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2566 320/30/66/86/331 สำนักงานทางหลวงที่ 16
9 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 15-6015-91-2 รุ่น 4LTP-480 ยี่ห้อ PANUS จำนวน 23 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 320/30/66/85/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
10 ซื้อไส้กรองเพื่อใช้กับเครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 320/30/66/84/401 สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 82-6077-02-0 รุ่น PC200-6 ยี่ห้อ KOMATSU จำนวน 5 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 320/30/66/83/333 สำนักงานทางหลวงที่ 16
12 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 92-6010-96-7 รุ่น ASTEN COOK 043 ยี่ห้อ ASTEN COOK จำนวน 2 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 320/30/66/82/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
13 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ ยานพาหนะหมายเลข 44-9226-13-3 รุ่น VIGO 2.5 E ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 320/30/66/81/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 41 ตัว, เก้าอี้สำนักงาน 6 ตัว) 2 รายการ จำนวน 1 งาน 13/09/2566 . สำนักงานทางหลวงที่ 16
15 ซื้อวัสดุอุปกรณ์/อะไหล่ เครื่องจักรหมายเลข 77-6153-11-5 รุ่น HMK 102 S ยี่ห้อ HIDROMEK จำนวน 39 รายการ 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2566 320/30/66/80/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,101 รายการ