f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 16 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ตอน 2 ระหว่าง กม.125+281 - กม.127+750 RT. ปริมาณงาน 2.47 ก.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 16 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ตอน 1 ระหว่าง กม.109+614 - กม.112+206 RT. ปริมาณงาน 2.592 ก.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 21/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 16 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน ปากพูน - เบญจม ระหว่าง กม.4+110 - กม.6+385 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 16 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอัตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ระหว่าง กม.56+100 - กม.57+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 16 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.70+392 กม.74+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 16 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 4037 ตอน สองแพรก - ควนสว่าง กม.45+685 - กม.46+775 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 16 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอัตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาพับผ้า - พัทลุง ระหว่าง กม.1139+600 - กม.1140+662 (LT.,RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 16 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน ท่าเรือ - หินโงก ตอน 1 ระหว่าง กม.107+670 - กม.110+745 RT. ปริมาณงาน 3.075 กม. เปลี่ยนแปลงแผน
9 19/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 16 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน 5 ระหว่าง กม.1188+980 - กม.1189+925 LT.,RT. ปริมาณงาน 22,610 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
10 18/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 16 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทลุง - นาโหนด ตอน 1 ระหว่าง กม.1163+820 - กม.1166+695 (LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 235 รายการ