f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 23/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4305 ตอน ทุ่งสง - จำปา ระหว่าง กม.6+000 - กม.8+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 19/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทลุง - นาโหนด ระหว่าง กม.1174+530 - กม.1176+780(SB.) ปริมาณงาน 2.250 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 19/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน 1 ระหว่าง กม.1197+450 - กม.1198+000 และ กม.1201+965 - กม.1203+500(NB.) ปริมาณงาน 2.085 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 19/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16 งานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทำการขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน ทุ่งใหญ่ - บางรูป ระหว่าง กม.50+933 - กม.71+254 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 16/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16 โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 403 ตอน นครศรีธรรมราช - เสาธง ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง กม.9+475 LT. - กม.10+048 LT. ระยะทาง 0.573 กิโลเมตร และระหว่าง กม.11+280 LT. - กม.12+785 LT. ระยะทาง 1.505 กิโลเมตร ระหว่าง กม.9+475 RT. - กม.10+048 RT. ระยะทาง 0.573 กิโลเมตร และ ระหว่าง กม.11+280 RT. - กม.12+890 RT. ระยะทาง 1.610 กิโลเมตร กว้าง 9.50 เมตร หนา 7.00 เซนติเมตร พร้อมไหล่ทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 16/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16 งานพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงโครงการปรับปรุงเป็นทาง Climbing Lane มาตรฐานทางชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ทุ่งสง - ร่อนพิบูลย์ ระหว่าง กม.308+725 - กม.312+455 ด้านซ้ายทางและขวาทาง ระยะทาง 3.730 กิโลเมตร ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง 3.730 กิโลเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 16/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16 งานพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน เขาธง - ฉวาง ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง กม.41+120 - กม.44+150 ระยะทาง 3.030 กิโลเมตร ขยายผิวจราจรรวมไหล่ทางจากเดิม 12.00 เมตร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรรวมไหล่ทาง 20.00 เมตร หนา 10 เซนติเมตร เกาะกลางแบบยกและระบบระบายน้ำ 2 ข้างทาง พร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 16/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16 โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สิชล - ท่าแพ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง กม.268+844 - กม.275+790 LT. และ กม.269+680 - กม.275+850 RT. กว้าง 9.50 เมตร หนา 7.00 เซนติเมตร ระยะทาง 6.170 กิโลเมตร พร้อมไหล่ทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16 โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สิชล - ท่าแพ ระหว่าง กม.269+844 - 275+790 LT. และ ระหว่าง กม.269+680 - กม.275+850 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16 โครงการบูรณาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมปรับปรุงผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน สิชล - ท่าแพ ระหว่าง กม.269+844 - 275+790 LT. และ ระหว่าง กม.269+680 - กม.275+850 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง ยกเลิกแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 36 รายการ