f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/01/2566 เลขที่ eb - ศ.๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/01/2566 เลขที่ eb - ศ.๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานทางหลวงที่ 16
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ จำนวน 1 งาน 07/09/2565 320/40/68/65 สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา - เขาหลัก ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000 - กม.47+000 07/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
5 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4094 ตอน บ่อล้อ - เชียรใหญ่ ระหว่าง กม.5+160 - กม.9+426, ทางหลวงหมายเลข 4094 ตอน เชียรใหญ่ - ปากพนัง ระหว่าง กม.9+426 - กม.28+366 ปริมาณงาน 673 ต้น 19/04/2565 เลขที่ eb - ศ.๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 16
6 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ทางหลวงหมายเลข 4177 ตอน เขาหมอน - บ้านพ่วง ระหว่าง กม.24+200 - กม. 27+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2564 เลขที่ eb - ศ.๕๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 16
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ (จำนวน 5 จังหวัด) ทางหลวงหมายเลข 4186 ตอน โรงเหล็ก - ห้วยพาน ตอน 2 ระหว่าง กม.6+000 - กม.8+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/05/2564 เลขที่ eb - ศ.๔๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 16
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับมาตรฐานทางหลวงและเพิ่มประสิทธิภาพทางแยก ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง ระหว่าง กม.382+141 - กม.382+523 (รวมทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/12/2563 eb-ศ.29/2564 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
9 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด – ห้วยทราย ระหว่าง กม.1193+876 – กม.1195+746 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/12/2563 eb-ศ.22/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
10 จ้างก่อสร้างงานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอน โหล๊ะจังกระ – บ้านนา ตอน 1 ระหว่าง กม.38+050 – กม.39+650 ปริมาณงาน 27,506 ตร.ม. 22/12/2563 eb-ศ.21/2564 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทลุง - นาโหนด ระหว่าง กม.1175+425 - กม.1176+220 ปริมาณงาน 1.00 แห่ง 17/12/2563 eb-ศ.19/2564 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ