f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 41 ตัว, เก้าอี้สำนักงาน 6 ตัว) 2 รายการ จำนวน 1 งาน 30/09/2566 . สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจักร หมายเลข 41-5099-79-2 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 120G จำนวน 2 ลูก 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2566 320/30/66/53/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
3 ซื้อใบมีด เครื่องจักรหมายเลข 82-6160-16-2 รุ่น ZX180LC-5G ยี่ห้อ HITACHI จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2566 320/30/66/34/335 สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 จ้างซ่อมเครื่องจักร/ยานพาหนะหมายเลข 21-1371-06 รุ่น KUN51R-NKMSYT A1 ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2566 320/20/02/66 สำนักงานทางหลวงที่ 16
5 จ้างซ่อมเบาะยานพาหนะหมายเลข 44-9593-14-9 รุ่น HILUX VIGO Champ 2.5J ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2566 320/20/66/4/338 สำนักงานทางหลวงที่ 16
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4114 ตอน สมอทอง - ชายทะเล ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
7 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจักรหมายเลข 82-6160-16-2 รุ่น ZX180LC-5G ยี่ห้อ HITACHI จำนวน 2 ลูก 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2565 320/30/65/125/336 สำนักงานทางหลวงที่ 16
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน 24 รายการ จำนวน 1 งาน 07/09/2565 320/40/68/65 สำนักงานทางหลวงที่ 16
9 ซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องปั่นไฟ TMV6500 ขนาด 5.5 KW/15 HP 1 เครื่อง 1 รายการ จำนวน 1 งาน 20/07/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4138 ตอน โคกสัก - หาดไข่เต่า ระหว่าง กม.8+835 - กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/03/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข 4138 ตอน โคกสัก-หาดไข่เต่า ระหว่าง กม.8+835 กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
12 จ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4191 ตอน ไชยา - เขาหลัก ตอน 2 ระหว่าง กม.39+000 - กม.47+000 07/01/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 4138 ตอน โคกสัก - หาดไข่เต่า ระหว่าง กม.8+835 - กม.9+450 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/01/2565 เลขที่ eb - ศ.๑๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ สำนักงานทางหลวงที่ 16
14 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ระหว่าง กม.14+580 - กม.15+525 (รวมบริเวณทางแยก) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
15 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ระหว่าง กม.128+100 - กม.129+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก 17/12/2564 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
แสดง 1 ถึง 15 จาก 30 รายการ