f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทำการบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์โดยกระบวนการ PAVEMENT RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ระหว่าง กม.52+700 - กม.60+000 RT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 2.883 กม. 19/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2562 320/35/079/62/334 สำนักงานทางหลวงที่ 16
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ