f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 03/03/2563 ตราสัญลักษณ์ 108 ปี กระทรวงคมนาคม
2 14/11/2562 มอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เดินหน้าต่อ พร้อมเปิดให้บริการปี 2566 ครม. อนุมัติกรอบวงเงินค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพิ่มแล้ว
3 07/10/2562 โครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"
4 15/05/2562 14 พ.ค.62 ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
5 21/04/2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งของคนไทย ๔-๖ พฤษภาคม ศกนี้
6 10/04/2562 ประมวลภาพพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562
7 03/04/2562 ต้อนรับนายกรัฐมนตรี
8 23/01/2562 โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จะเข้ามาให้บริการตรวจอัลตร้าซาวน์เคลื่อนที่ ในวันที่ 30 มกราคม 2562
9 08/01/2562 นายชาติชาย ช่วงชิง วญร.และคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานทางหลวงที่ 16 และหน่วยงานในสังกัด
10 07/01/2562 สรุปสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวง ในความควบคุมของสำนักงานทางหลวงที่ 16 เทศกาลปีใหม่ 62
11 28/12/2561 วญส.ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 2562
12 12/12/2561 11 ธ.ค.61 สำนักงานทางหลวงที่ 16 เข้าร่วมประชุมVideo Conference เตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 62
13 20/11/2561 กรมทางหลวง ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 408 สาย นครศรีธรรมราช – อ.สทิงพระ ตอน 4 แล้วเสร็จ
14 20/11/2561 กรมทางหลวง เร่งทำความสะอาดผิวทางเส้นล่องใต้ เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สอบถามเส้นทางโทร 1586
15 08/11/2561 ประวัติ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวงคนใหม่