f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 05/07/2566 โครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 05/07/2566 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 29/06/2566 ประชาสัมพันธ์การแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ปี พ.ศ.2566
4 09/05/2566 ระบบการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง (Ease of Traveling)
5 31/03/2566 พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566
6 13/03/2566 แบบฟอร์มรายงานประจำเดือน สำหรับหน่วยงานในสังกัด สทล.16
7 03/02/2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนใช้ในการยื่นคำขอหรือติดต่อกรมทางหลวง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
8 12/10/2565 ระบบแจ้งเบาะแสทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช.
9 28/06/2565 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
10 06/05/2565 “อธิบดีกรมทางหลวง” ชี้แจงกรณีเสาหลักนำทางยางพารา เป็นการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้ทาง และช่วยเหลือเกษตรชาวสวนยาง ในช่วงที่ราคายางตกต่ำ ยืนยันว่า ดำเนินการโดยความโปร่งใส ตามระเบียบ กฎหมาย
11 18/02/2565 สมัครใช้บริการ M-FLOW ง่าย ๆ เพียง 2 นาที ผ่าน Line OA. เพิ่มเพื่อน @mflowthai หรือ สแกน QR Code แล้วผูกกับบัตรเครดิต
12 09/12/2564 เปิดจองพื้นที่กางเต็นท์ทั่วประเทศ 38 แห่ง เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวและเทศกาลปีใหม่ สอบถามโทร 1586
13 03/12/2564 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงโครงการเตรียมความพร้อมจุดเช็คอินกรมทางหลวงเพื่อรองรับการเดินทางท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ตามนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย”
14 12/11/2564 กรมทางหลวงขานรับนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงรับเทศกาลปีใหม่ 2565
15 06/10/2564 6 เส้นทางใหม่ เลนขวาสุด ใช้ความเร็วได้ 120 ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง