f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทุ่งสง ระหว่าง กม.289+750 - กม.291+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2563 26/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พัทลุง - นาโหนด ระหว่าง กม.1174+530 - กม.1176+780(SB.) ปริมาณงาน 2.250 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2563 26/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4246 ตอน เขาวง - หน้าเขา ระหว่าง กม.12+451 - กม.14+641 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2563 26/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน นาโหนด - ห้วยทราย ตอน 1 ระหว่าง กม.1197+450 - กม.1198+000 และ กม.1201+965 - กม.1203+500(NB.) ปริมาณงาน 2.085 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2563 26/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4015 ตอน บ้านตาล - เขาธง ระหว่าง กม.10+340 - กม.11+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2563 26/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
6 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทำการบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์โดยกระบวนการ PAVEMENT RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ระหว่าง กม.52+700 - กม.60+000 RT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 2.883 กม. 19/03/2563 19/03/2563 eb-ศ.8/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
7 จ้างก่อสร้างทำการฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 4122 ตอน โหล๊ะจังกระ - บ้านนา ตอน 1 ระหว่าง กม.37+045 - กม.38+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 19/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
8 จ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4110 ตอน บางรูป - พระแสง ระหว่าง กม.80+900 - กม.82+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/03/2563 19/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
9 จ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทำการบูรณะทางผิวทางแอสฟัลต์โดยกระบวนการ PAVEMENT RECYCLING ทางหลวงหมายเลข 403 ตอน ทุ่งสง - กะปาง ระหว่าง กม.52+700 - กม.60+000 RT. (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 2.883 กม. 19/03/2563 19/03/2563 - สำนักงานทางหลวงที่ 16
10 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ช่องชาลี - ท่าโรงช้าง ระหว่าง กม.102+095 - กม.106+050 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 40,654.00 ตร.ม. 19/03/2563 19/03/2563 eb-ศ.7/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทำการปรับปรุงผิวจราจร ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน ท่าโรงช้าง - ท่าชี ระหว่าง กม.195+600 - กม.200+610 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 16/03/2563 eb-ศ.2/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4140 ตอน ท่าศาลา - นบพิตำ ระหว่าง กม.0+633 - กม.2+180 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 16/03/2563 eb-ศ.4/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด ระหว่าง กม.23+650 - กม. 24+660 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 16/03/2563 eb-ศ.3/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทำการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 41 ตอน สี่แยกโพธิ์ทอง - พัทลุง ระหว่าง กม.379+250 - กม.382+110 (ด้าน NB.) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 16/03/2563 eb-ศ.5/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทำการก่อสร้างขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข 4270 ตอน ลานข่อย - ไม้เสียบ ระหว่าง กม.45+165 - กม.49+695 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/03/2563 16/03/2563 eb-ศ.1/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักงานทางหลวงที่ 16
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ