f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ จำนวน 1 งาน 14/09/2564 320/40/91/64 สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน 12 รายการ จำนวน 1 งาน 21/05/2564 320/40/56/64 สำนักงานทางหลวงที่ 16
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ