f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1/63 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562) 15/01/2563 01/10/2562 1/63 สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562) 15/10/2562 01/07/2562 4/62 สำนักงานทางหลวงที่ 16
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) 15/10/2562 01/04/2562 3/62 สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562) 15/10/2562 01/02/2562 2/62 สำนักงานทางหลวงที่ 16
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ