f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจักร หมายเลข 41-5099-79-2 ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 120G จำนวน 2 ลูก 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2566 320/30/66/53/337 สำนักงานทางหลวงที่ 16
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/01/2566 สทล.16.1/3/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 16
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/01/2566 สทล.16.1/4/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 16
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/01/2566 สทล.16.1/2/2566 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 16
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับเชี่ยวชาญ (ระดับ 9) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2566 เลขที่ eb - ศ.๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 16
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 - 8) สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/01/2566 เลขที่ eb - ศ.๒๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานทางหลวงที่ 16
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4114 ตอน สมอทอง - ชายทะเล ระหว่าง กม.0+100 - กม.1+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2565 เลขที่ eb-ศ.๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 16
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน บางสวรรค์ - บางหล่อ ระหว่าง กม.110+500 - กม.111+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 eb-ศ.๑๒.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 16
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 4009 ตอน เวียงสระ - บางสวรรค์ ระหว่าง กม.65+350 - กม.70+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2565 eb-ศ.๑๘.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 16
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 408 ตอน หัวถนน - เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.11+325 - กม.13+925 ปริมาณงาน 61,300.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 eb-ศ.๑๓.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 16
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 4194 ตอน ควนสงสาร - กระทูน ระหว่าง กม.0+315 - กม.3+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 เลขที่ eb-ศ.๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 16
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 44 ตอน บางสวรรค์ - ทรัพย์ทวี ระหว่าง กม.79+100 - กม.79+300 และทางหลวงหมายเลข 4133 ตอน ท่าโรงช้าง - ควนสามัคคี ระหว่าง กม.25+630 - กม.26+920 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดรา 23/09/2565 ที่ eb-ศ.๑๖.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 16
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4228 ตอน ถ้ำพรรณรา - ทานพอ ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 เลขที่ eb-ศ.๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 16
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 401 ตอน ท่าโรงช้าง - กิโลศูนย์ ระหว่าง กม.139+450 - กม.140+925 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 eb-ศ.๑๑.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 16
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4103 ตอน ปากพูน - เบญจม ตอน 1 ระหว่าง กม.11+000 - กม.13+699 ปริมาณงาน 56,260.00 ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 eb-ศ.๑๔.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทางหลวงที่ 16
แสดง 1 ถึง 15 จาก 165 รายการ