f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
อัตรากำลังและบุคลากรในสังกัดแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
ลงวันที่ 28/01/2562

 

ประเภท

ระดับ

จำนวน (คน)

อำนวยการ

 ระดับต้น

 1

วิชาการ

 ชำนาญการ

 1

 ปฎิบัติการ

ทั่วไป

 อาวุโส

 2

 ชำนาญงาน

15 

 ปฎิบัติงาน

รวม 

 27

วุฒิการศึกษา

 ปริญาโท

 3

 ปริญญาตรี

17 

 ต่ำกว่า

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายชื่อข้าราชการในสังกัด 250 ดาวน์โหลด
รายชื่อพนักงานราชการในสังกัด 113 ดาวน์โหลด
รายชื่อลูกจ้างประจำในสังกัด 82 ดาวน์โหลด

'