f
title
แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
NAKHON SI THAMMARAT HIGHWAY DISTRICT 2nd
วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
อัตรากำลังและบุคลากรในสังกัดแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง)
ลงวันที่ 07/01/2565

 

ที่

ประเภท

จำนวน (คน)

หมายเหตุ

1

ข้าราชการ

22

 

2

พนักงานราชการ

21

 

3

ลูกจ้างประจำ

20

 

4

 ลูกจ้างชั่วคราวทั้งหมด

207

 

 

     4.1 ลูกจ้างชั่วคราว

205

 

 

     4.2 ลูกจ้างชั่วคราวจ้างตามวุฒิ

1

 

 

     4.3 ลูกจ้างชั่วคราวเงินทุนฯ

1

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายชื่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 2 (ทุ่งสง) 370 ดาวน์โหลด

'