f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันพฤหัสบดี ที่16 พฤศจิกายน 2566 นายไพจิตร แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 ได้สั่งการให้แขวงทางหลวงในสังกัด เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยวาตภัย ดินโคลนถล่ม ในเส้นทางความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 16/11/2566

วันพฤหัสบดี ที่16 พฤศจิกายน 2566 นายไพจิตร แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 ได้สั่งการให้แขวงทางหลวงในสังกัด เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยวาตภัย ดินโคลนถล่ม ในเส้นทางความรับผิดชอบ เนื่องจากขณะนี้ได้เกิดฝนตกและลมกรรโชกในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ ในเบื้องต้นได้ให้เตรียมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายเตือนต่างๆ ป้ายแนะนำเส้นทาง หลักนำทาง แท่งแบริเออร์ เป็นต้น หากเกิดเหตุน้ำท่วมผิวจราจร ถนนหรือสะพานขาดสามารถเคลื่อนย้ายเข้าติดตั้งได้ทันที พร้อมทั้งกำชับให้เฝ้าติดตามข้อมูลจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด


'