f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายไพจิตร แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารแขวงทางหลวงในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2 /2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ และงานดำเนินการเองตามนโยบาย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ลงวันที่ 10/11/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. นายไพจิตร แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 นายปฏิเวชวุฒิศักย์ สุขขี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารแขวงทางหลวงในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2 /2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ และงานดำเนินการเองตามนโยบาย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 16


'