f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการรับสมัครพนักงานราชการ ระหว่าง 7-14 พ.ค.63
ลงวันที่ 06/05/2563

#ประชาสัมพันธ์

ตามที่หน่วยงานได้ประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ ระหว่างวันที่ 7-14 พ.ค.63 นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 จึงขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการ และขั้นตอนการรับสมัครต่างๆ ดังนี้


'