f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 16
Office Of Highways 16
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
24 เม.ย.63 นโยบายควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
ลงวันที่ 24/04/2563

สำนักงานทางหลวงที่16 (นครศรีธรรมราช)
นำโดย นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 โดยการ
- สวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
- จัดตั้งเจลล้างมือไว้ให้บริการก่อนเข้าอาคาร
- ให้เจ้าหน้าที่เข้าทำงานโดยเหลื่อมเวลากัน
- ปฏิบัติต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


'